Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Kartor och geoinformation / Terrängmätning
kirkkonummi

Terrängmätning

Byggnadens plats och höjdläge märks ut i terrängen på beställning av kunden efter att bygglovet beviljats.

Byggnadstillsynsmätningar

Byggnadens plats och höjdläge märks ut i terrängen på beställning av kunden efter att bygglovet beviljats. Mätningen görs 1-2 veckor efter beställningen.
En lägessyn utförs på beställning av kunden, när hörnen på byggnadens sockel syns och sockeln till vissa delar är byggd upp till sin övre yta.
För lägessynen och utmärkningen i terrängen, som krävs i bygglovet, faktureras samtidigt som bygglovet.

Gränsvisningar

Tomt- och geoinformationstjänsterna utför gränsvisningar på detaljplaneområden, t.ex. för staketbyggen. Vid en inofficell mätning markeras fastighetsgränserna i terrängen med träpålar.

För gränsvisningen faktureras enligt den använda arbetstiden, prislista

Gränsen bestäms officiellt av Lantmäteriverket.

Lantmäteriverkets kundservice, tfn 029 530 1120

Kontakt:

Beställningar:
Kaisa Karhu, 040 126 9252

Terrängmätning:
Harri Korpinen, 040 556 0684
Aki Simberg, 040 556 0681