Välj en sida
kirkkonummi

På väg mot en koldioxidneutral skola!

Utbildningsstyrelsen beviljade hösten 2022 totalt 4,2 milj. euro till olika aktörer för att stödja introduktionen av klimat- och hållbarhetsfostran som en del av undervisningen och fostran. Det beviljade understödet är en del av Utbildningsstyrelsens större utvecklingsprojekt för hållbarhetsfostran. Främjandet av hållbarhetsfostran är en del av utvecklingsprogramprojekthelheten Utbildning för alla.

I läroplanen för grundläggande utbildning betonas vikten av klimat- och hållbarhetsfostran. En av skolans uppgifter är byggande av en hållbar framtid. Värdegrunden inom den grundläggande utbildningen baserar sig på nödvändigheten av en hållbar livsstil, och undervisningens uppgift är att främja en sådan livsstil. Främjandet av hållbar utveckling ses i läroplanen som en del av bildningen. Ökning av kunnandet som en hållbar livsstil förutsätter anses vara en grundläggande sak i läroplanen, och det eftersträvas med hjälp av alla omfattande mål i läroplanen.

Våren 2023 inledde man i Kyrkslätt projektet Mot en kolneutral skola, med hjälp av vilket man försöker främja klimat- och hållbarhetsfostran i grundskolorna. Med projektets finansiering avser man bland annat skapa en kolfotspårsräknare för skolorna och skaffa anordningar med vilka man åskådliggör konsumtion på ett konkret sätt för barn och unga. Ett av målen är att göra det enklare för lärare att ta tag i hållbarhetsteman i undervisningen genom att göra olika material tillgängligare. Med finansieringen utbildar man också lärare till miljöfostrare i samarbete med Omnia och Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Ytterligare information om klimat- och hållbarhetsfostran ges av:

Lotta Yli-Kuivila

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

0406575463