Välj en sida
kirkkonummi

Gator, vägar, torg

  • Underhåll av Kyrkslätts kommuns gator och gång- och cykelvägar
  • Gators och gång- och cykelvägars skick, busshållplatser och gatornas kantstenar samt trafikmärken.
  • Utveckling av gatunätet: Idéer hur gatunätet ska fungera bättre

Gatlyktor repareras områdesvis två gånger om året. Om det finns en risk för elektriska stötar kan du anmäla felet till det allmänna nödnumret. Anmäl inte andra fel till det allmänna nödnumret.

Du kan också bifoga ett foto till responsen.

Respons på statliga vägar kan man ge till Trafikens Kundservicens responskanal.

Responsen på enskilda vägar ges till respektive väglag.

>