Välj en sida

Ansökningstiden för sommarturerna inkl. i lägerverksamheterna för barn och unga

Ansökningstiden för sommarturerna 2023 inkl. i lägerverksamheterna för barn och unga till följande lokaler och för följande tidpunkter har upphört

Ansökningstiden för sommarturer (inkl. verksamheten under barns och ungas lovtider) pågår 12.12.2022–9.1.2023 kl. 12.00. Ansökningstiden för regelbundna turer höstperioden 2023 och vårperioden 2024 börjar i mars 2023. Om detta informeras separat.

Hur gör jag ansökningarna

Ansökningarna görs direkt i lokalbokningssystemet TIMMI. Läs anvisningarna här.
Reserveringsansökningarna behandlas i januari efter utgången av ansökningstiden. Beslut om godkänd eller avslagen tur skickas till e-postadressen i kundens basuppgifter i slutet av januari. Du tar väl i beaktande att e-postmeddelanden från TIMMI i vissa e-posttjänster kan styras direkt till skräpposten.

Annat att beakta

I beredningsskedet kan vissa turer tvingas flyttas till andra lokaler. Orsaken till flyttningen kan t.ex. vara överlappande ansökningar av flera sökande eller service/renoveringar av lokaler som man inte hade vetat om i ansökningsskedet.

Skolornas gymnastiklokaler och Jokirinne idrottshall

  • Sommarturer för perioder 5.-30.6.2023 och 1.-13.8.2023

Användningsturer i andra bokningsbara utrymmen i skolor (t.ex. klassrum)

  • Sommarturer för perioder 5.-30.6.2023 och 1.-13.8.2023

Användningsturer i allaktivitetshallen i skyddsrummet i centrum

  • Sommarturer på planen för perioden 1.-23.6.2023
  • Sommarturer i budosalen för perioden 1.6.-31.8.2023

Användningsturer i gymmet på Veikkola bibliotek

  • Sommarturer för perioden 1.6.-31.8.2023

Användningsturer i Kyrkslätts simhall

  • Sommarturer för perioden 1.-22.6.2023
    Simföreningar kan även ansöka om användningsturer utanför hallens öppettider.

Ytterligare information:

ungdoms- och idrottstjänster, tilavaraukset@kirkkonummi.fi