Välj en sida
kirkkonummi

Frilufts- och naturskyddsområdena vid Porkala udds spets

I frilufts- och naturskyddsområdena vid Porkala udds sydligaste spets kan man njuta av skärgårdsnaturen. De mäktiga klippstränderna och tallbevuxna klipporna är kännetecknande för området. Särskilt från Telegrafberget öppnar sig fina vyer över havet. Pamskatan är en välkänd fågelskådningsplats. Under den bästa flyttiden på våren, den s.k. arktiska tiden, kan man se tusentals alfåglar, sjöorrar, prutgäss och vitkindade gäss. 

Karta över Porkala udds spets och dess serviceutbud 

Mer information på webbplatsen för Föreningen Nylands Friluftsområden

Serviceutbud:

Parkeringsområden: Längs Dragesvägen, Tullandsvägen och Omsatuvägen.
Informationstavlor: Bredvid parkeringsområdena.
Kokskjul: 6 st.
Lägereldstäder: 5 st.
Tältplatser: 4 st.
Raststugor: 2 st.
Toaletter: 12 st.