Välj en sida
kirkkonummi

LUMO-program under förberedelse

Workshopar våren 2024:

LUMO-programmet i Kyrkslätts kommun bearbetas våren 2024 på workshopar, där vi samlar information och synpunkter som stöd för produktion av programmet. Utifrån dessa bildar vi förslagen till mål och åtgärder som ska ingå i programmet. Förslagen framläggs offentligt i september 2024, och då kan man lämna åsikter och utlåtanden om dem till kommunen. 

Workshoparna ordnas i kommunhuset i mötesrummet Kajanus på femte våningen. Workshoparna leds av Jani Järvi, Katri Einola och Mikko Jalo från Ramboll Finland, som är miljövårdsenhetens samarbetspartner i utarbetandet av LUMO-programmet.

Workshoparnas tidpunkter och målgrupper är följande:

  • Workshop 1 11.4.2024 kl. 17–20 (invånarföreningar och andra sakkunnigföreningar)
  • Workshop 2 16.4.2024 kl. 17–20 (öppen tillställning). Anmäl dig senast 12.4.2024 på denna blankett.
  • Workshop 3 14.5.2024 kl. 16.30–19.30 (personal, förtroendevalda, ledamöter i påverkansorgan)

En inbjudan till workshop 1 har skickats till invånarföreningarna och andra sakkunnigföreningar. Om du inte fått en inbjudan, men deltar i den första workshopen som representant för en förening kan du anmäla dig senast 10.4.2024 på denna blankett

Ytterligare information: Miljöplanerare Merja Puromies, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi