Välj en sida
kirkkonummi

Priser och avbokningskriterier

GÄLLANDE KURSAVGIFTER OCH -AVBOKNINGSKRITERIER

Det tryckta studieprogrammets kursavgifter är enligt bildnings- och fritidsnämndens beslut 3.3.2021 §11. Kursavgifterna fastställs fr.o.m. 1.8.2021 enligt antalet undervisningstimmar (undervisningstimmens längd är 45 minuter) enligt följande. 

ANTAL UNDERVISNINGS-TIMMAR OCH PRIS ANTAL

0-4,9 timmar 21 €

5-7,9 timmar 31 €

8-11,9 timmar 43 €

12-19,9 timmar 53 €

20-26,9 timmar 59 €

27-32,9 64 timmar €

33-40,9 timmar 71 €

41-50,9 timmar 81 €

51-60,9 timmar 87 €

61-70,9 timmar 94 €

71-80,9 timmar 101 €

över 81 timmar 108 €

Priset på en individuell undervisningstimme för eleven är 41 €. Priset på en undervisningstimme i smågrupper för  eleven är 20 €.

Kurser med större utgifter än den normala kostnadsnivån prissätts skilt. Det öppna universitetets kursavgifter prissätts  skilt. Föreläsningar för allmänheten kan vara gratis enligt rektorns övervägande. Materialavgifterna faktureras enligt  användningen. Arbetsavgift för undervisning i vävning är 23 €.

Handarbetsskolans terminsavgift är 110 €. Handarbetsskolans materialavgift 28 €/termin betalas i samband med terminsavgiften. Handarbetsskolans terminsavgift och materialavgift betalas skilt för både hösten och våren.

 INHIBERING AV KURS ELLER UNDERVISNINGSGÅNG

Om en undervisningsgång eller hela kursen inhiberas, meddelas de som fått kursplats per sms eller e-post-meddelande. Om endast en undervisningsgång inhiberas på grund av att läraren insjuknat, ersätts detta inte med en extra lektion. Inom motionsundervisningen ordnar medborgarinstitutet ersättande motionsdagar med timmar för att ersätta eventuella inhiberade lektioner. Gymnastiklärarna informerar om dagarna under sina kurser.

ANNULLERING AV STUDIEPLATS

Studeranden kan annullera sin studieplats kostnadsfritt ännu 7 dygn innan kursen börjat. Därefter uppbärs hela kursavgiften. Kursavgiften för en kurs som redan börjat tas ut i sin helhet. Obs! Alla annulleringar av studieplats görs skriftligt. 

Studieplatsen kan lättast annulleras på webben 7 dygn innan kursen börjar. Om annulleringstiden överskridits, kan platsen inte annulleras, och skyldigheten att betala kursavgiften kvarstår. Kursavgifter som betalats återbetalas inte.

Annullering skriftligt och per e-post: Studieplatsen kan annulleras avgiftsfritt ännu senast 7 dygn innan kursen börjar skriftligt till medborgarinstitutets kansli eller per e-post till opistot@kirkkonummi.fi. Annulleringar tas inte emot per telefon! Annulleringen ska alltid göras personligen och den kan aldrig göras till kursens lärare. Annullering eller gottgörelse av kursavgift på basis av sjukdom En studerande kan på basis av intyg av läkare eller hälsovårdare få en kalkylerad gottgörelse (€/undervisningstimme) för de timmar som enligt läsordningen blivit oanvända då sjukdomen har hindrat studeranden från att delta i mer än hälften av kursens undervisningstimmar.

ANNULLERING ELLER ERSÄTTNING AV KURSAVGIFTEN

Anhållan om annullering eller ersättning av kursavgiften tillsammans med intyg av läkare eller hälsovårdare ska tillställas medborgarinstitutets kansli utan dröjsmål. Av studeranden uppbärs alltid en expeditionsavgift på 10 € i samband med annullering av kursavgift. Kursavgifterna baserar sig på antalet undervisningstimmar i kursen. En undervisningstimme är 45 min. 

Medborgarinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.