Välj en sida
kirkkonummi

Ragvalds, huvudbyggnad

Inredningen i Ragvalds gårds huvudbyggnad har bevarats sådan som den var då gårdens sista ägare Bertil Malmström levde. I huvudbyggnaden kan man bekanta sig med kammarens, stugans och salens ursprungliga möblering.

Den nuvarande huvudbyggnaden har uppförts i början av 1800-talet. Byggnaden reparerades efter Porkala arrendetid då Bertil Malmström återvände från evakueringen. Bertil var en sparsam ungkarl och de möbler hans föräldrar skaffade på 1800-talet finns fortfarande kvar i salen och i stugan.