Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Skolorna / Svenskspråkiga grundskolor / Sjökulla skola
kirkkonummi

Sjökulla skola

Grundskola årskurserna 1-6

Sjökulla skola är en 7-lärarskola med klasserna 1-6. Vårt distrikt omfattar de nordliga och västra delarna av Kyrkslätt, dvs. Veikkola, Haapajärvi, Kylmälä, Oitbacka, Lappböle och Evitskog. Skolan ligger i Kylmälä by invid Tampaja sjö. Skolans anor går tillbaka till början av förra seklet, närmare bestämt till år 1902, då veksamheten inleddes på Anttila (nuvarande Tampaja) gård. På 1920-talet byggdes det nuvarande skolhuset efter att konsul Feodor Kiseleff donerat skoltomt. 1984 fick vi en tillbyggnad, som inrymmer bl.a. gymnastiksal, musiksal och slöjdsalar. 2017 öppnade även nybyggnaden som inrymmer både skolan och daghemmet. Dessutom förfogar medborgarinstitutet över en keramikverkstad i skolans utrymmen.  Hösten 2024 fyllde det gamla skolhuset 100 år. Eftersom en stor del av våra elever kommer från tvåspråkiga hem, läggs särskild vikt vid att stärka elevernas modersmål med betoning på den finlandssvenska kulturen.

Skolans läge, mitt i det sjörika norra Kyrkslätt, skapar goda förutsättningar att idka mångsidigt friluftsliv och naturnära studier. Den omväxlande skolgården ger eleverna möjlighet till fantasifulla lekar under rasterna. Skolan har tillgång till simstrand och egen bollplan.

I skolans utrymmen ordnas eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2 varje dag mellan kl 12.30-17.00.

 

Sjökullavägen 285 02540 KYLMÄLÄ

rektor Johanna Willman

040 1269 350

speciallärare Maria Dannbäck

040 1269 368

skolsekreterare Annica Bäckman
040 5743951

Sjökulla skola

Öppettid

Måndag – Fredag
08:00 – 16:00

Johanna Willman
040 126 9350
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Rektor

Annica Bäckman
040 5743951
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Skolsekreterare