Välj en sida
kirkkonummi

Stationsområdet, 2 skedet

Situation: Detaljplanen vann laga kraft 3.8.2018 (genom att klicka på kartan ser du plankartan och -bestämmelserna)

Detaljplaneändringen i Kyrkslätts affärscentrum är i tät förbindelse med resecentrets verksamhet och är med tanke på funktionaliteten i områdets trafiksystem mycket viktig för utvecklingen av affärscentret. Projektet möjliggör genomförande av en ny gata under järnvägen dvs. från det traditionella affärscentret till Munkkulla. Samtidigt möjliggörs genomförande av ett snabbparkeringsområde för bussar samt en märkbar ökning av antalet infartsparkeringsplatser på norra sidan av järnvägen. Från den nya tunneln ordnas också förbindelse till Kyrkslätts stationsperronger. Med de eftersträvade åtgärdena förbättrar man resecentrets funktionsduglighet.


Planen godkänns:

Godkännande av detaljplanen för Stationsområdet, 2 skedet. Kommunfullmäktige 14.5.2018 (§ 36)

Kommunstyrelsen 12.3.2018 (§ 82)

Kommunaltekniska nämnden 25.1.2018 (§ 5)


Förslagsskede:

Kommunstyrelsen 2.5.2017 (§ 144)

Samhällstekniska nämnden 20.4.2017 (§ 25)


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 18.2.2016 (§ 5)