Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Att börja skolan / Skolresor / Information om tjänsten Kouluun.fi
kirkkonummi

Information om tjänsten Kouluun.fi

Kouluun.fi

Inom Kyrkslätts skolskjutsar (taxielever) används Movit-tjänsten, som är ett elektroniskt styrningssystem som utvecklats för planeringen av persontransporter.

Kouluun.fi är en av Movit utvecklad service som ger information om skolskjutstidtabeller till vårdnadshavare. I servicen finns följande information:

– Transportens avgångstid

– Transportens avgångsplats

– Namn på bil och/eller chaufför som utför transporten

Informationen visas alltid i realtid.

Transporter kan granskas två veckor framöver. Vårdnadshavaren avbeställer skjutsen själv direkt i kouluun.fi-tjänsten (exempelvis frånvaro: resa eller sjukdom eller föräldrarna skjutsar barnet).

Obs! Om skjutsen avbeställts felaktigt, ska detta omedelbart meddelas per sms till nummer 045 739 60374.

DU HITTAR KOULUUN.FI-TJÄNSTEN HÄR

Inloggning i tjänsten

Kouluun.fi är en molntjänst som fungerar på adressen https://kouluun.fi. Det finns ingen separat applikation för tjänsten, men tjänsten lämpar sig särskilt för att användas med smarttelefon. Fäst sidan som ett bokmärke på din startskärm, så hittar du den lättare i fortsättningen.

Första gången loggar du in i tjänsten via länken som skickats till dig och identifierar dig med dina bankkoder.

Identifieringen sker via Befolkningscentralens certifikattjänst suomi.fi. Därefter kan du själv skapa ett lösenord som används för identifiering i fortsättningen.

Kopplande av elevens uppgifter till användarnamnet

En identifierad användare kan i tjänsten granska de resenärer som hen har fått rättigheter till. Med hjälp av länken som skickats till vårdnadshavaren kopplas den registrerade vårdnadshavarens konto automatiskt till skjutsuppgifterna för rätt barn. Om alla barn inte syns i tjänsten, förs en ny resenär in i systemet med hjälp av en användarrättskod.

Koderna skickas till vårdnadshavarna per sms till det nummer som vårdnadshavaren meddelat anordnaren av skoltransport. Alternativt kan man be om att få koden direkt av anordnaren av transport.

Koden är alltid personlig och får inte överlåtas till andra. Koden kan tas i bruk endast en gång.

Om det finns flera vårdnadshavare, kan man be om fler koder av anordnaren av transport. En kod motsvarar en elev.

Avbokning av resa

I tjänsten kan man avbeställa en vald resa eller alla resor under en viss tidsperiod. Det ska anges en orsak för avbeställningen för att undvika felaktiga avbeställningar. Som orsak räcker exempelvis ”borta”. Om skjutsen avbeställts felaktigt, ska detta omedelbart meddelas per sms till nummer 045 739 60374.

Resan kan alltså avbeställas endast en gång via tjänsten.

Tjänsten vidarebefordrar avbeställningen omedelbart till anordnaren och chauffören.  En avbeställd skolskjuts ersätter inte den frånvaroanmälan som ska göras till skolan.

Kouluun.fi-tjänstens användnings- och inloggningsanvisningar