Välj en sida
kirkkonummi

Förbererande och undervisning för språk- och kulturgrupper

För elever som tillhör språk- och kulturgrupper erbjuds förberedande undervisning för grundläggande utbildning, undervisning i svenska som andraspråk och litteratur samt modersmålsundervisning.