Välj en sida
kirkkonummi

Ett välmående Kyrkslätt

En av vår kommuns viktigaste uppgifter är att stöda Kyrkslättsbornas välmående, trygghet i vardagen och funktionsförmåga, förebygga sjukdomar och utslagning samt stärka delaktigheten. Ett välmående Kyrkslätt bygger vi i samarbete med kommunens olika aktörer, invånare, organisationer och företag.

En trygg miljö som uppmuntrar till motion, kulturtjänster som skapar stunder av glädje och att lyckas, näridrottsplatser, naturobjekt, kvalitativa och hållbara miljöer inom småbarnspedagogiken och skolorna, livskraftiga tjänster och möjlighet att arbeta skapar välmående för kommuninvånarna.

Aktuellt

Infomöte för organisationer och kommunens anställda om att synliggöra föreningsverksamhet

Vi ordnade i samarbete med Vichtis kommun, Västra Nylands välfärdsområde och HyTe ry en tillställning för att berätta om möjligheterna att bättre synliggöra föreningsverksamheten som en del av de offentliga tjänsterna inom främjande av välfärd och hälsa. Vår målsättningen är bland annat att personalen inom social- och hälsovård bättre skulle kunna styra klienter till föreningsverksamheten.

Inspelningen, som är på finska, erbjuder information om bland annat:

  • projektet servicekonceptet inom främjande av välfärd och hälsa
  • hur man kan utnyttja organisationsinformation i Västra Nylands välfärdsområdets och kommunernas kommunikationskanaler
  • hur organisationer kan dela information via Lähellä.fi-tjänsten och Suomi.fi-servicedatalagret
  • ibruktagande av Lähellä.fi-tjänsten

Inspelningens innehåll:

  • Kommunens inledning: välfärds- och hälsoarbetet i samarbete med organisationerna. Meri-Tuuli Risti, Vichtis & Johanna Pikkarainen, Kyrkslätt
  • Överblick över Västra Nylands välfärdsområdes RRP-projekt inom vilket man utvecklar digitala välfärds- och hälsoserviceplattformar samt kundhandledningen. Venla Väyrynen, HyTe ry 
  • Presentation av webbplatsen Omaperhe.fi. Kaius Karlsson, RRP-projektet, Västra Nylands välfärdsområde
  • Presentation av Lähellä.fi-tjänsten. Myra Magnusson, HyTe ry

Du kan se inspelningen via denna länk. Inspelningen är bara på finska (öppnas på en ny sida) 

Videon som nämns i inspelningen (öppnas på ny sida)  Hyvinvointia edistävä toiminta helposti löydettäväksi (youtube.com, på finska)


Ta kontakt

Planerare för främjande av välfärd och hälsa Johanna Pikkarainen, 040 529 29 85, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi