Välj en sida

Kyrkslätts kommun förbereder en delaktighetsmodell för att utveckla livsmiljö och tjänster och vi vill utreda vilka frågor och på vilket sätt invånarna vill påverka i sin egen hemkommun. Kommunen ordnar diskussionsmöten i augusti och september. Kommunens invånare, beslutsfattare och anställda har bjudits in till diskussionerna! Utbytet från delaktighetsdialogerna fungerar som inspiration och kompass då vi skapar en delaktighetsmodell som bearbetas under hösten 2024.

I den nya kommunstrategin för åren 2024–2030 har man dragit upp linjer för att kommunen vill utveckla sin verksamhet tillsammans med kommunens invånare och samfund. Målet beaktades redan i uppgörandet av den nya kommunstrategin, då man frågade invånare, föreningar och företag om idéer i anknytning till den nya kommunstrategin. Också försöket med deltagande budgetering som började hösten 2023 är ett exempel på hur invånarna tas med i planeringen och beslutsfattandet som gäller kommunens ekonomi.

Delaktighet finns i olika former

Kommuninvånarnas möjligheter att delta och inverka på kommunens verksamhet och dess tjänster har fastställts också i kommunallagen. Med delaktighet och deltagande kan man avse allt från att bli hörd och känslan att bli hörd till att rösta i kommunalvalet eller ge respons till kommunen. Det finns olika nivåer av delaktighet, till exempel

 1. delaktighet genom information, med vilken man fastställer hur kommunen producerar information för sina invånare om kommunens tjänster och möjligheterna till delaktighet.
 2. delaktighet genom planering, med vilken man fastställer invånarnas möjligheter att delta i planeringen och utvecklingen av närmiljö och tjänster.
 3. delaktighet genom beslutsfattande, med vilken man fastställer invånarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet i kommunen.
 4. delaktighet genom verkställighet, med vilken man fastställer hur kommunen stöder invånarna i deras deltagande i produktionen av tjänster.

Kyrkslätt vill öka kommuninvånarnas möjligheter att inverka på sitt eget välbefinnande och på trivseln i sin livsmiljö. Delaktighetsmodellen utarbetas för att stärka och styra delaktighetsarbetet inom Kyrkslätts kommun.

I Delaktighetsdialogerna lyssnar vi på invånarnas önskemål

Då vi utarbetar delaktighetsmodellen vill vi höra olika aktörer och deras synpunkter på delaktighet. I augusti och september ordnar vi Delaktighetsdialoger och till dem har vi bjudit in kommunens invånare, beslutsfattare, anställda och samfund. Vid mötena diskuterar vi hurdana frågor invånarna vill påverka och vilka är meningsfulla sätt att inverka på utvecklingen av vår kommun.

Vill du påverka livsmiljön, beslutsfattandet eller utvecklingen av tjänster i din hemkommun? På vilket sätt kunde tillgängligheten utvecklas på motionsplatser? Hurdana aktiviteter skulle barn och unga behöva? Hur ser vi till att Kyrkslätt är en gemenskaplig och trygg plats också i framtiden?

Kom till Delaktighetsdialogen och berätta på vad och vilket sätt du vill inverka!

Delaktighetsdialoger ordnas i Veikkola, Kyrkslätts centrum, Masaby och på distans via Teams. Deltagande i dialogerna fordrar förhandsanmälan för att vi ska kunna planera mötet så bra som möjligt. Anmäl dig till den dialog du vill delta i senast två dagar före diskussionen ordnas, så säkrar du din plats.

Tidtabeller för delaktighetsdialogerna

 • Veikkola 21.8.2024 kl. 18.00–20.00
  Veikkolan koulu, Sportstigen 7, 02880 Veikkola
 • Masala 28.8.2024 kl. 18.00–20.00
  Restaurang Ceidas Joo.Arena, Smed-Kalles gränd 1, 02430 Kyrkslätt
 • Kyrkslätts centrum 29.8.2024 kl. 10.00–12.00
  Bibliotekshuset Fyyris Mörnesal, Kyrktorget 1, 02400 Kyrkslätt
 • Distansdialog 5.9.2024 kl. 18.00–20.00
  Tillställningen ordnas via Teams. Länken finns på kommunens webbplats.

Ytterligare information om Delaktighetsdialogerna eller delaktighetsmodellen ges av planerare Joni Arola (joni.arola@kirkkonummi.fi) eller välfärds- och hälsoplanerare Johanna Pikkarainen (johanna.pikkarainen@kirkkonummi.fi).

Läs mer: https://kyrkslatt.fi/delaktighetsdialogerna/