Välj en sida
kirkkonummi

Säkerhet

Trygghet i vardagen i Kyrkslätt 

God trygghet i vardagen innebär att kommuninvånarna kan leva och verka i en trygg miljö. Detta innehåller många olika delområden:  

• En trygg boendemiljö
• Lokal säkerhetsplanering
• Säkerhet i hemmet
• Kommunens beredskap och beredskapsplanering: beredskapsplan
• Delaktighet, så som frivilligverksamhet, även kommunens deltagande i AVAK-verksamheten

Säkerhet i hemmet 

Egen beredskap är en viktig del av hushållens säkerhet. Egen beredskap innebär att kommuninvånarna har förberett sig för olika situationer, så som elavbrott, naturkatastrofer eller andra störningssituationer och undantagsförhållanden. Till egen beredskap hör till exempel att lära sig första hjälpen-kunskaper, att hålla beredskapslager i hemmet, så som nödförråd som räcker i minst 72 timmar, och att göra upp en plan för undantagsförhållanden.  

Du kan läsa mera om bl.a. beredskap, nödförråd och försörjningsberedskap på Västra Nylands räddningsverks, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finlands webbplatser samt på 72timmar.fi: 

Västra Nylands räddningsverk 

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) 

På webbplatsen som gjorts av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) och Försörjningsberedskapscentralen samt flera samarbetspartner får du praktiska tips och du kan göra övningar i beredskap 

Befolkningsskydd 

Kommunernas skyldighet att bygga nya allmänna skyddsrum slopades från och med 29.4.2011. Kyrkslätt har inget allmänt skyddsrum och befolkningsskyddet sköts med fastighetsspecifika skyddsrum.  

I Västra Nylands område (i Kyrkslätt) finns inga allmänna skyddsrum där en invånare som inte har skyddsrum skulle kunna söka skydd. Allmänna skyddsrum som myndigheterna ansvarar för finns oftast bara i de största städerna. Byggnadernas ägare eller innehavare ansvarar för övriga skyddsrum. På landsbygden och egnahemshusområden finns det i allmänhet inga skyddsrum och därför ansvarar invånarna själva för sina skyddsåtgärder. Det finns alltså inte allmänna skyddsrumsplatser för alla invånare. 

Vad ska jag göra om jag inte har ett skyddsrum? – i första hand söker man skydd inomhus 

Du kan läsa mera om temat på följande sida: Befolkningsskydd i Kyrkslätts kommun

Hemmens brand- och räddningssäkerhet 

Det lönar sig att skaffa utrustning för förstahandssläckning, så som släckningsfilt och handbrandsläckare, till hemmet. Var aktsam när du använder stearinljus, öppen spis och marschaller.  

Se för din del till att bostadsfastigheternas nödutgångar är hinderfria för att utrymning ska ske tryggt.  

Du kan läsa mera på Centralorganisation i Finlands webbplats: Brandsäkerhet i hemmet – SPEK (sidan öppnas i ny flik).

Nyttiga kontaktuppgifter och anvisningar 

Jour- och nödnummer  

Vid situationer som hotar liv och säkerhet kontakta nödcentralen 112. 

Sotning

Distriktssotningen upphörde i Västra Nyland i början av år 2018.

Ytterligare information om sotning: Västra Nylands räddningsverk

Respons

Du kan ge respons om kommunens fastigheter och gator på responssidan.

Säkerhetsobservationer

På kartan nedan kan du markera dina säkerhetsobservationer (inte fastighets- och gatuunderhåll eller andra motsvarande observationer), till exempel områden som du upplever som otrygga. Efter markeringarna på kartan kan du skriva en närmare beskrivning av markeringarna. Beskriv gärna så detaljerat som möjligt karaktären av händelsen eller situationen, dess konsekvenser och den tidpunkt då du gjorde observationen. Observera att du på samma gång kan göra fler än en markering på kartan.

Till exempel sådant som gäller fastighets- och gatuunderhåll och övergivna skrotbilar kan du meddela till Samhällstekniska sektorn här.

Observera att vid akuta situationer som hotar liv och säkerhet kontakta nödcentralen 112.