Välj en sida

Kyrkslätts kommun söker frivilliga till AVAK-funktioner inom de regionala beredskapscentralerna. Den regionala beredskapscentralverksamheten, alltså AVAK, är en del av kommunens lokala helhetsberedskap och beredskapsplanering. Du kan anmäla dig till AVAK till och med 5.4.

I praktiken innebär verksamheten som en del av AVAK-funktionerna att kommunen vid olika störningar kan kalla frivilliga personer och föreningar som hjälper kommunen att genomföra serviceproduktion. Då en störningssituation råder producerar AVAK dessutom lokal information för kommunens egen ledningscentral för att bilda en situationsbild.

En stor del av aktörerna inom AVAK är frivilliga personer. Eftersom verksamheten är en del av kommunens egen verksamhet och anknyter till beredskapsplaneringshelheten som leds av kommunen arbetar förutom frivilliga också kommunanställda personer i regionala beredskapscentraler.

Alla valda utbildas till sina uppgifter och utbildningen genomförs mångsidigt i samarbete med Försvarsutbildningen MPK och kommunerna i Nyland. Utbildningarna börjar i slutet av april och kulminerar i en beredskapsövning som ordnas i augusti.

AVAK erbjuder säkerhetsintresserade kommuninvånare möjlighet att delta i intressanta utbildningar och tillfälle att bekanta sig med hur man handlar i störningssituationer.

Vi behöver aktörer som fungerar som ansvariga chefer för de regionala beredskapscentralerna, vice chefer, jourhavande för kommunikationsverksamhet, jourhavande för situationen, verksamhetskoordinatorer och situationskontaktpersoner.

Anmälan och tilläggsuppgifter:

Säkerhetsexpert Heikki Saarnio, tfn 040 142 5398, avak@kirkkonummi.fi