Välj en sida
"

Finska nämnden för fostran och utbildning bekantade sig med småbarnspedagogikens behov av lokaler i Masabyområdet – behandlingen av ärendet fortsätter under hösten 

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 12.6 och delgavs situationen gällande behovsutredningen för det nya daghemmet i Masaby. Därtill bekantade sig nämnden med utfallet av budgeten i ljuset av den första delårsöversikten för år 2024....
"

Finska nämnden för fostran och utbildning föreslår nämnden för lokaltjänster att ersättande lokaler för Nissnikun koulu ordnas i Masaby område  

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 15.5 och behandlade byggtida ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu. Nämnden föreslår nämnden för lokaltjänster att ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu ordnas i Masaby...
"

Aftonskolan för nämnderna inom serviceområdet för bildning – den nya kommunstrategin och ekonomin stod i fokus

Nämnderna inom serviceområdet för bildning samlades onsdagen den 17 april för en gemensam strategi- och budgetkväll för att diskutera den nya kommunstrategin som godkändes i mars samt grunden för budgetberedningen för år 2025. Samtidigt blickade man framåt till år...
Gesterby skolcentrum

Namnarbetsgruppen valde två namnalternativ för skolbyggnaden som byggs i Gesterby – bildnings- och fritidsnämnden beslutar om det slutliga namnet i maj

I början av året genomfördes en öppen idésökning där kommuninvånarna hade möjlighet att föreslå namn för skolbyggnaden som byggs i Gesterby. Den färdiga byggnaden kommer att inhysa svenskspråkiga enhetsskolan Winellska skolan, Prästgårdsbackens förskola och...