Välj en sida

Anmälan för nya elever till Kyrkslätts bildkonstskola och Kyrkslätts musikinstitut läsåret 2024–2025 sker 6.4 kl.10 – 18.5.2024. 

Anmälan på webben opistopalvelut.fi/kirkkonummi och tilläggsinformation:  

kyrkslatt.fi/bildkonstskolan eller kyrkslatt.fi/musikinstitutet.  

De nya eleverna antas till bildkonstskolan i anmälningsordning åldersgruppsvis. En bekräftelse skickas per e-post vecka 22. Alla som önskar börja i bildkostskolan skall anmäla sig till kö-kursen. Du kan bekanta dig med bildkonstskolans läroplan på skolans nätsidor. 

Till musikinstitutets instrumentstudier antas nya elever i anmälningsordning antingen till den individuella undervisningen, par- eller gruppundervisningen. Alla som vill ha instrumentstudier anmäler sig till kökurserna. Vid anmälan ber vi att man antecknar två instrumentönskemål, och eventuella tidigare instrumentstudier i punkten Tilläggsuppgifter. Musikinstitutet bildar de individuella platserna och parundervisnings- och gruppundervisningsplatserna. Meddelande om den beviljade elevplatsen sänds per e-post till de som anmält sig i början av juni. Du kan bekanta dig med musikinstitutets läroplan på institutets nätsidor. 

Till musiklekisgrupperna med musikundervisning för småbarn antas eleverna i anmälningsordning. Om dessa platser sänds inget skilt bekräftelsemeddelande i juni.