Välj en sida

AN25-workshop i Majvik förde arbetsgivare och företagare i Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå samman för att fundera på kommande företags- och arbetsgivartjänster

Sysselsättningsområdet Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå tillsammans med områdets företagarföreningar och Helsingforsregionens handelskammare ordnade en AN25-workshop för arbetsgivare och företagare på Konferens- och kongresshotellet Majvik. På programmet stod bland...

Arbetsgivare och företagare som verkar i Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå, hjälp oss förbättra områdets arbetsgivartjänster! – anmäl dig till verkstaden senast 10.5

Sysselsättningsområdet för Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå med områdets företagarföreningar och Helsingforsregionens handelskammare ordnar en verkstad för arbetsgivare och företagare torsdagen den 16.5 kl. 16–19 på Konferens- och kongresshotellet Majvik (Majviksvägen...

Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås sysselsättningsområde förstärker samarbetet med tredje sektorn i beredningen av AN2025-reformen: arbetet fortsatte i form av en första Framtidsdialog

Från och med början av år 2025 överförs från staten till kommunerna tjänster och uppgifter från AN-byråerna, NTM-centralerna och utvecklings- och förvaltningscentret, när Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås (KVS) sysselsättningsområde ska inleda sin verksamhet....

Stöd till företag och samfund för rekrytering – vårens ansökningsomgång öppnades 12.2.2024!

Företagare eller samfund, överväger du anställning av en arbetstagare eller läroavtal? Nu finns det ett tillfälle att ta vara på! Kyrkslätts kommuns ansökningsomgång för regleringsstöd för sysselsättning har öppnats 12.2.2024. Med Kyrkslätts kommuns regleringsstöd...

Kyrkslätts femte Rekryfestival fyllde Fyyri med arbets- och arbetskraftssökande

Bibliotekshuset Fyyri var 10.10.2023 fullt av människor som sökte nya möjligheter: arbetsgivare som sökte nya arbetstagare, läroanstalter som presenterade sitt undervisningsutbud för nya studerande, yngre och äldre arbetssökande som sökte ny kurs och dessutom en grupp...