Välj en sida

Business Forum Kyrkslätt samlade en stor mängd företagare, företagsintresserade, producenter av företagstjänster samt experter till kommunhuset för att diskutera aktuella teman inom företagande. Evenemanget erbjöd också möjligheter till att skapa nätverk och lära sig nytt.

Under evenemanget hölls intressanta anföranden om aktuella ekonomiska teman, om företagarnas pensionssystem samt om finskt företagande och framgångshistorier. Den avgiftsfria tillställningen arrangerades av Kyrkslätts Företagare tillsammans med Kyrkslätts kommun.

Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas välkomnade deltagarna varmt på kommunens vägnar. I sitt anförande betonade hon kommunens livskrafts- och konkurrenskraftsfaktorer samt betydelsen av delaktighet i beslutsfattandet.

– Kommunen står inför stora förändringar. Vårdreformen genomfördes vid årsskiftet och nu bereds AN25-reformen. Just nu är det därför rätt tidpunkt att fokusera på att främja kommunens livskraft. Tillväxt i sig är en viktig faktor för livskraft. När det sker tillväxt i kommunen skapar det också positiva effekter för hela området, säger Sailas.

I sitt anförande nämnde hon också det engagerande arbetet med att förnya Kyrkslätts kommunstrategi. Målet med arbetet är att skapa en tydlig, komprimerad och precis kommunstrategi som kommer att styra kommunens verksamhet och beslutsfattande under de kommande åren.

– Vi utmanar olika intressentgrupper att delta i arbetet. Målet är att förtydliga vad som är viktigast för vår kommun så att vi förblir livskraftiga och en bra plats att bo och driva verksamhet på också i framtiden, säger Sailas.

Businessantropolog-författare, företagare André Noël Chaker uppmanade företag att vara modiga och öppna för det nya samt betonade samarbetets betydelse inom företagsverksamheten.

– Tillsammans är vi klokare och kan utmana varandra till att bli bättre företagare! I framtiden innebär företagande att vi arbetar tillsammans. Inte bara för vår egen företagsverksamhet, utan också för våra anställda och hela samhället, säger Chaker.

Evenemanget Business Forum Kyrkslätt visade återigen att det finns en efterfrågan på möjligheter där företagare och representanter från olika organisationer kan nätverka och utbyta tankar.

– Business Forum Kyrkslätt 2023 är ett utmärkt exempel på vad vi kan åstadkomma när vi samarbetar. Atmosfären i kommunen har blivit betydligt mer företagarvänlig, vilket också har återspeglats i resultat från olika undersökningar om livskraft, i vilka Kyrkslätt utan undantag ligger i täten. Nyligen belönades kommunen dessutom med en Företagarflagga i silver av Nylands Företagare. Vi inom företagarföreningen vill fortsätta vara delaktiga och stödja utvecklingen av ett livskraftigt Kyrkslätt, summerar Kyrkslätts Företagare rf:s ordförande Janne Laitinen.