Välj en sida
"

Finska nämnden för fostran och utbildning bekantade sig med småbarnspedagogikens behov av lokaler i Masabyområdet – behandlingen av ärendet fortsätter under hösten 

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 12.6 och delgavs situationen gällande behovsutredningen för det nya daghemmet i Masaby. Därtill bekantade sig nämnden med utfallet av budgeten i ljuset av den första delårsöversikten för år 2024....

Masabyområdet får stimulerande platser att leka på – De nya gårdsområdena vid Kartanonrannan päiväkoti och Masalan päiväkoti har utformats tillsammans med barnen och familjerna

Gårdarna vid Kartanonrannan päiväkoti och Masalan päiväkoti kommer att byggas om under sommaren 2024. Planerna för gårdarna har utarbetats av kommunens anställda och planerare. Barn, vårdnadshavare och personal inom småbarnspedagogiken har också deltagit i...

Nämnden för lokaltjänster i Kyrkslätts kommun beslutade vid sitt sammanträde to 6.6 remittera behovsutredningen för det nya daghemmet i Masaby för beredning

Kyrkslätts nämnd för lokaltjänster beslutade to 6.6 på förslag av ordföranden remittera behovsutredningen för det nya daghemmet på Masabyområdet och inledandet av projektplaneringen för beredning. Serviceområdet för bildning har gjort en behovsutredning för det nya...
Gesterby skolcentrum

GWP-skolcentrum ska heta Gesterby skolcentrum Wigge – Bildnings- och fritidsnämnden beviljade vid sitt sammanträde också bidrag till lokala idrotts-, kultur- och ungdomsföreningar 

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde torsdag 23.5 och beslutade om nytt namn för GWP-skolcentret. Nämnden bestämde utifrån den särskilda namnarbetsgruppens förslag att skolcentret ska heta Gesterby skolcentrum Wigge. Dessutom beviljade nämnden bidrag till lokala...
"

Finska nämnden för fostran och utbildning föreslår nämnden för lokaltjänster att ersättande lokaler för Nissnikun koulu ordnas i Masaby område  

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 15.5 och behandlade byggtida ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu. Nämnden föreslår nämnden för lokaltjänster att ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu ordnas i Masaby...

Försäljning av svinnmat minskar matresterna i daghemmen och skolorna i Kyrkslätt – intäkterna möjliggör efterrätter

I Kyrkslätts daghem, skolor och invånarparker minskar vi mängden matrester genom att efter dagen slut sälja överbliven mat till kommunens personal. ”Med intäkterna från försäljningen av svinnmat erbjuder vi kommunens matgäster på efterrätter under speciella dagar så...
"

Aftonskolan för nämnderna inom serviceområdet för bildning – den nya kommunstrategin och ekonomin stod i fokus

Nämnderna inom serviceområdet för bildning samlades onsdagen den 17 april för en gemensam strategi- och budgetkväll för att diskutera den nya kommunstrategin som godkändes i mars samt grunden för budgetberedningen för år 2025. Samtidigt blickade man framåt till år...
"

Bildnings- och fritidsnämnden godkände för sin del behovsutredningen för Kantvikin koulu och beviljade ungdomstjänsternas bidrag

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde torsdag 7.3 och godkände för sin del behovsutredningen för Kantvikin koulu. Nämnden beviljade också ungdomstjänsternas bidrag. Behovsutredning för Kantvikin koulu Bildnings- och fritidsnämnden godkände vid sammanträdet för...