Välj en sida

Kyrkslätts kommuns gator asfalteras detta år av Asfalttikallio Oy. Asfalteringsarbetena utförs 15.7–15.8.2024.

Objekt som asfalteras:

  • Skogsstigen (delen som skadats av trädrötter)
  • Edisvägens vändplats
  • Silverbrinkens slutdel
  • Citymarkets anslutning
  • Slättvägens och Lindalvägens skadade kanter
  • Stationsbågens anslutning
  • Gång- och cykelvägstunneln under Kyrkslättsvägen
  • Sättningen på Åskviggsvägen
  • Törnrosavägens ojämna ställe
  • Munkkullavägen på avsnittet Lidl–Magasinvägens korsning

Vi ber ägare och innehavare av fordon beakta beläggningsarbetena och flytta sina bilar bort från gatan då de märker att asfalteringen börjar på hemgatan. Om fordonen inte flyttas blir vi tvungna att göra det, vilket orsakar besvär och extra kostnader för sakägarna.

Vi tackar för samarbetet och förståelsen.

Underhållstjänsterna

Kyrkslätts kommun