Välj en sida

Masabyområdet får stimulerande platser att leka på – De nya gårdsområdena vid Kartanonrannan päiväkoti och Masalan päiväkoti har utformats tillsammans med barnen och familjerna

Gårdarna vid Kartanonrannan päiväkoti och Masalan päiväkoti kommer att byggas om under sommaren 2024. Planerna för gårdarna har utarbetats av kommunens anställda och planerare. Barn, vårdnadshavare och personal inom småbarnspedagogiken har också deltagit i...

Kartanonrannan päiväkotis och Kartanonrannan koulus gårdar iståndsätts – arbetet görs vardagar och veckoslut från juni till slutet av juli 2024 

Gårdsområdena till Kartanonrannan päiväkoti och Kartanonrannan koulu i Kyrkslätt (Herrgårdsgränden 1, 02450 Masaby) iståndsätts sommaren 2024.   Gårdsarbetet görs 3.6–31.7.2024 under vardagar och veckoslut. Arbetet görs vardagar kl. 7–20, lördagar kl. 8–16...

Taklagsfest för Gesterby skolcentrum firades to 23.5 i Kyrkslätt – det nya skolcentret kommer att ha lokaler för över 1200 lokaler 

I Kyrkslätt bygger man framtid. Torsdag 23.5 firades taklagsfest för det nya Gesterby skolcentrum. På tillställningen talade Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas och kommunens bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen. På tillställningen talade divisionschef Heikki K....