Välj en sida

Fritidstjänsternas Prova på-evenemang fortsätter år 2024 

Kyrkslätts kommuns fritidstjänsters Prova på-evenemang, som ordnades för första gången förra året, fortsätter nu med nya teman också år 2024. I år ordnas igen fyra evenemang och man har plockat ut vikingatida traditioner, dans, välmående och kreativt uttryck som...
"

Finska nämnden för fostran och utbildning behandlade resultaten av kundenkäten inom småbarnspedagogik och föreslog tilläggsanslag till budgeten för år 2023

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 21.11 och behandlade bland annat resultaten av kundenkäten inom finsk småbarnspedagogik. Vid sammanträdet behandlades också förslaget om tilläggsanslag i budgeten för år 2023 för finska nämnden för fostran...