Välj en sida

Gårdsområdena till Kartanonrannan päiväkoti och Kartanonrannan koulu i Kyrkslätt (Herrgårdsgränden 1, 02450 Masaby) iståndsätts sommaren 2024.  

Gårdsarbetet görs 3.6–31.7.2024 under vardagar och veckoslut. Arbetet görs vardagar kl. 7–20, lördagar kl. 8–16 och söndagar kl. 9–16. Entreprenör är SRG-urakointi Oy. Kommunen beklagar bullerolägenheterna som arbetet medför. 

– Entreprenadtiden är kort i förhållande till omfattningen och arbetet måste bli färdigt före skolorna och daghemmen börjar. På grund av det här arbetar vi eventuellt också på veckoslut, berättar Kyrkslätts kommuns projektingenjör Ossi Olkkonen. 

Entreprenaden omfattar iståndsättningen av gårdsområden vilket inkluderar jordbyggnadsarbeten, ytjämningsarbeten och nödvändiga rivningar och flyttningar av lekredskap samt uppsättning av nya redskap inklusive utrustning. 

Dessutom hör till entreprenaden grönarbete på gårdarna och behövligt lösgörande, flyttning och ny uppsättning av belysning. 

Säkerhetskoordinator och arbetsplatsövervakare är FCG Oy:s Lauri Heinonen. 

Ytterligare information: 

Lauri Heinonen, säkerhetskoordinator/arbetsplatsövervakare, FCG Oy, lauri.heinonen@fcg.fi 

Ossi Olkkonen, projektingenjör, Kyrkslätts kommun, ossi.olkkonen@kirkkonummi.fi