Välj en sida
""

Förening eller organisation, du hinner ännu med på Kyrkslättsdagarna – följande planeringsmöte ordnas i Fyyri och på Teams 13.6 

Kyrkslättsdagarna ordnas 23–25.8.2024 och planeringen av evenemanget pågår för fullt. Undervisnings- och kulturministeriet har kungjort att år 2024 är temaåret för bildning, och årets tema för Kyrkslättsdagarna, ”Oppia ikä kaikki Kirkkonummella – Lev och lär i...

Nämnden för lokaltjänster i Kyrkslätts kommun beslutade vid sitt sammanträde to 6.6 remittera behovsutredningen för det nya daghemmet i Masaby för beredning

Kyrkslätts nämnd för lokaltjänster beslutade to 6.6 på förslag av ordföranden remittera behovsutredningen för det nya daghemmet på Masabyområdet och inledandet av projektplaneringen för beredning. Serviceområdet för bildning har gjort en behovsutredning för det nya...

Förslag till kommunstyrelsen om att överföra Kylmälä vattenandelslags verksamhet till Kyrkslätts Vatten – Kylmälä vattenandelslag och kommunfullmäktige fattar beslut 

Kyrkslätts kommunstyrelse behandlar vid sitt sammanträde 10.6 överföring till kommunen av verksamheten och nätverket i ekonomiskt utsatta Kylmälä vattenandelslag. På det här sättet kan kommunen också i fortsättningen trygga förvaltning, utveckling och ekonomisk...

Världsmiljödagen firas onsdag 5.6 – Kyrkslätt främjar miljövården och naturens mångfald

Den 5 juni firas den internationella världsmiljödagen. FN:s generalförsamling utlyste dagen till världsmiljödagen år 1972. Kyrkslätts rika och värdefulla natur skyddas på olika vis Kyrkslätt har en rik natur och många områden med värdefull natur. Kommunen...