Välj en sida

Kommunen bjuder in kommuninvånarna till invånarmöten för att diskutera utvecklingen av servicenätet

Kommunens invånarmöten för utveckling av servicenätet fortsätter torsdag 30.11 i Veikkolan koulu. Kommunen bjuder in kommuninvånarna för att diskutera utvecklingen av servicenätet. Vi ordnar tre invånarmöten där vi presenterar och går igenom servicenätsutredningen och...

Skogsstrategi

Kyrkslätts kommuns skogsstrategi gäller skogar som ägs av Kyrkslätts kommun och beskriver målen, förvaltningen och vårdsätten som gäller skötseln av skogbeklädda områden. Vi håller på att uppdatera Kyrkslätts skogsstrategi. Kyrkslätts kommuns skogsstrategi med bilagor...