Välj en sida

Ytkonstruktionen på Åängsvägens bro repareras. Arbetet börjar 8.7.2024.

Under entreprenaden kommer det att finnas tillfälliga trafikarrangemang på området vilka inverkar på fordons- och gång- och cykeltrafiken. Vi önskar att de som rör sig på vägen och området är försiktiga i närheten av arbetsmaskinerna.

Entreprenaden borde bli färdig under augusti.

Vi beklagar störningarna som arbetet medför.

Ytterligare information om entreprenaden:

Jaakko Erikäinen
projektchef

Silvertek Oy

tfn 040 7348 241

jaakko.erikainen@silvertek.fi