Välj en sida

Vinnaridéerna i den deltagande budgeteringen har publicerats – bland dem finns uppdatering av skateparken i Veikkola och filmkvällar i augusti

Röstningsfasen i den deltagande budgeteringen avslutades 5.2.2024. Vi fick in sammanlagt 2 061 röster, det vill säga ca 5 % av invånarna i Kyrkslätt deltog i omröstningen gällande den deltagande budgeteringen. Tack till alla som röstat och som lämnat in idéer i...
"

Unik möjlighet för unga Kyrkslättsbor – ansök om sommarjobb som MyTech AI-ambassadör

Den här sommaren anställer Teknologiindustrin 30 unga från Kyrkslätt för två veckors sommarjobb. Under ett par veckor kommer vi att bekanta oss med artificiell intelligens och lära oss att använda den i vardagen – och att undervisa andra i den. Du får också möjlighet...

Beredskapsdagen 7.2 påminner om betydelsen av samarbete  – kommunen söker också frivilliga till den regionala beredskapscentralens verksamhet

Idag 7.2 firas beredskapsdagen. I år är dagens tema ”Beredskap är samspel”. Beredskapsdagen ordnas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK i samarbete med Försörjningsberedskapscentralen och Kommunförbundet. Med temat vill man lyfta fram...

Omröstningen i den deltagande budgeteringen har avslutats – invånarnas intresse för budgeteringen var glädjande

Röstningsfasen i den deltagande budgeteringen har nu avslutats. Det stora antalet idéer var glädjande, och röstningsdeltagandet var livligt. Inom utsatt tid fick vi in sammanlagt 2 061 röster, dvs. ca 5 % av invånarna i Kyrkslätt deltog i omröstningen gällande den...
Kyrkslätt

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 5.2 behandlades finansieringen av byggandet av Västbanan och beviljandet av borgen för frivilliga brandkårens lån 

Vid årets första sammanträde behandlade kommunfullmäktige finansieringen av byggandet av Västbanan och beviljandet av borgen för lånet för frivilliga brandkårens nya brandstation.  Kommunfullmäktige antecknade för kännedom kommunstyrelsens beslut i vilket...