Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning slog fast elevplatserna i svenskspråkiga grundskolor för läsåret 2024–2025

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 3.4 och beslutade om elevplatser i svenskspråkiga grundskolor läsåret 2024–2025 för årskurserna 1–6. Elevplatserna i svenskspråkiga grundskolor läsåret 2024–2025 för årskurserna 1–6 Svenska nämnden för...
Bild: SRV

SRV har valts till serviceproducent för Kyrkslätts gemensamma campus – Avsikten är att inleda byggarbetena i slutet av året 

SRV har valts till serviceproducent för det gemensamma campuset som byggs i Kyrkslätts kommuncentrum. Det gemensamma campuset som byggs norr om bibliotekshuset Fyyri kommer att erbjuda lokaler för Porkkalan lukio, Kyrkslätts gymnasium samt Kyrkslätts musikinstitut,...
"

Bildnings- och fritidsnämnden godkände för sin del behovsutredningen för Kantvikin koulu och beviljade ungdomstjänsternas bidrag

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde torsdag 7.3 och godkände för sin del behovsutredningen för Kantvikin koulu. Nämnden beviljade också ungdomstjänsternas bidrag. Behovsutredning för Kantvikin koulu Bildnings- och fritidsnämnden godkände vid sammanträdet för...