Välj en sida

Kommunhuset är stängt 8-21.7. Då är också FPA:s serviceställe stängt. Västra Nylands välfärdsområdes fakturor kan inte längre betalas på kommunens servicekontor efter 5.7.2024.

Kommunens registratur är stängd 15–19.7.  Kungörelserna kan läsas på kommunens webbplats på adressen  www.kyrkslatt.fi. Handlingar kan lämnas i postlådan vid kommunhusets huvuddörr. Postlådan töms varje arbetsdag utom när kommunhuset är stängt 8-21.7.

Kommunens växel, tfn 09 29671
Kommunens servicekontor 09 2967 2220
Kommunhusets vaktmästare tfn 040 126 9605, ingen betjäning 8–21.7.
Jourhavande serviceman som sköter kommunens fastigheter, tfn 040 514 0091
Kyrkslätts vattens kundbetjäning betjänar som normalt, se närmare www.kyrkslattsvatten.fi
Kyrkslätts vattens felanmälningsjour 24/7 tfn 09 2967 2275, ej sms
Integrationstjänsterna nås endast per telefon 8-28.7, https://kyrkslatt.fi/integrationstjanster/

Invånarparkerna är öppna hela sommaren. 
Servicehandledningen inom finskspråkig småbarnspedagogik är öppen hela sommaren må–fr kl. 8.30–11, tfn 050 577 4755 eller varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi
Servicehandledningen inom svenskspråkig småbarnspedagogik är öppen hela sommaren  smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi 

Simhallens årliga service utförs 21.6–4.8 och då är hallen stängd. Ytterligare information: www.kyrkslatt.fi/simhall

Biblioteket betjänar hela sommaren. Närmare öppettider: www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi. Bokbussen Ella har sommarpaus 17.6–4.8. 

Byggnadstillsynen betjänar under sommarsemestrarna i första hand förfrågningar som inkommit elektroniskt som begäran om rådgivning via tjänsten Lupapiste. Våra jourhavande experter på tjänsten handleder i och ger råd för främjande av projekt. Sommartid är detta det snabbaste sättet att få svar på olika frågor och begäranden om service. Vi ber ändå att arbetsplatssyner enligt tillståndsvillkor beställs på förhand i god tid, liksom under normala tider.

Fråga på webben – https://Lupapiste.fi

Trevlig sommar!