Välj en sida

Taklagsfest för Gesterby skolcentrum firades to 23.5 i Kyrkslätt – det nya skolcentret kommer att ha lokaler för över 1200 lokaler 

I Kyrkslätt bygger man framtid. Torsdag 23.5 firades taklagsfest för det nya Gesterby skolcentrum. På tillställningen talade Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas och kommunens bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen. På tillställningen talade divisionschef Heikki K....

Överfartsbron i Masaby stängs

Kyrkslätts kommuns kommunaltekniska tjänster beklagar olägenheterna som stängningen av överfartsbron för gång- och cykeltrafik i Masaby förorsakar. Bron har stängts tillsvidare på grund av saneringsarbetena på Sundsvägen. Längs Sundsvägen byggs en stödmur som...
Invånarundersökningen 2024

Invånarundersökningen 2024 – forskningsbaserad information om kommuninvånarna

Finlands kommunförbund, som representerar alla landets kommuner, har alltsedan år 1996 regelbundet kartlagt vad finländarna anser om hemkommunens service, utveckling och invånarnas möjligheter att delta och påverka. Årets Invånarundersökning skickas till 32 900...