Välj en sida

Kyrkslätts kommun svarar för underhåll av gator, torg och gång- och cykelvägar på allmänna områden. Dessutom ansvarar kommunen för vinterunderhållet på de enskilda vägar, om vars skötsel ingåtts ett avtal.

Vi vill förbättra vintercyklingsupplevelsen i Kyrkslätt och behöver din hjälp. Vi ber dig svara på denna korta enkät för att vi ska kunna utveckla service och infrastruktur enligt dina behov.

Vi uppskattar stort din respons. Du kan svara på enkäten fram till 30.6.2024 här.