Välj en sida

Är du intresserad av beredskapsverksamhet? Ansök till representant till den regionala beredskapscentralverksamheten senast 5.4!

Kyrkslätts kommun söker frivilliga till AVAK-funktioner inom de regionala beredskapscentralerna. Den regionala beredskapscentralverksamheten, alltså AVAK, är en del av kommunens lokala helhetsberedskap och beredskapsplanering. Du kan anmäla dig till AVAK till och med...