Välj en sida

Tillstånd för alla arbeten och andra åtgärder som utförs på allmänna områden som förvaltas av Kyrkslätts kommun, samt för konstruktioner som placeras på områden som ägs av kommunen, ska sökas på förhand via tjänsten www.lupapiste.fi. Tillståndsplikt gäller också privatpersoner.

Om du beställer ett växelflak och det placeras på kommunens gatuområde ska du söka tillstånd för tillfällig användning av gatuområdet på Lupapiste. Växelflak får inte placeras på kommunens gatu- eller andra områden utan tillstånd.

På grannens sida får man varken bygga eller placera någonting utan grannens samtycke.
Kom ihåg att också kommunen är din granne.