Välj en sida
kirkkonummi

Allmänt stöd

Varje elev har rätt att få allmänt stöd genast när stödbehovet uppstår, och inledandet av stödet förutsätter inga särskilda undersökningar eller beslut. Stödformerna för allmänt stöd är det första sättet att svara på elevens stödbehov. Under allmänt stöd kan man mångsidigt använda olika stödformer i anslutning till undervisningsarrangemangen, inlärningsmiljön och -situationen samt bedömningen och specialundervisning på deltid. En elev som får allmänt stöd har i allmänhet tillgång till bara enskilda stödformer, och dessa ges kortvarigt.

Vid behov kan en plan för lärandet upprättas elektroniskt för en elev med allmänt stöd i Wilma-systemet. En plan för lärandet ska göras upp för en elev som får allmänt stöd om

  • eleven studerar enligt sitt eget studieprogram utan att vara bunden till årskurser (årskursintegrerade studier).
  • eleven övergår från förberedande undervisning till den grundläggande utbildningen.
  • ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang har fattats för eleven (18 § i Lag om grundläggande utbildning).
  • eleven studerar i flexibel grundläggande utbildning i årskurs 7–9.

Planen för elevens lärande utarbetas av klassläraren eller klassföreståndaren tillsammans med andra lärare som undervisar eleven och en övergripande speciallärare. Planen för elevens lärande utarbetas i samarbete med eleven och vårdnadshavarna. I plan för lärandet noteras elevens mål för lärande och skolgång, nödvändiga undervisningsarrangemang samt det stöd och den vägledning eleven behöver.