Välj en sida
kirkkonummi

Miljövårdsbidrag 2024

Miljöskyddsbidrag kan beviljas till registrerade, allmännyttiga föreningar  som inte eftersträvar vinst, vars verksamhet befrämjar eller genomför följande på Kyrkslätts kommuns område:

  • miljö-, vatten- eller naturskydd
  • skötsel av natur- eller kulturmiljön
  • miljöns prydlighet och trivsamhet
  • miljöfostran
  • energibesparing och användning av förnybar energi
  • utnyttjande av avfall, återvinning och minskning av uppkomsten av avfall
  • övriga mål för verksamheten vid kommunens miljöskyddsenhet

Bidrag kan beviljas också till oregistrerade sammanslutningar för ovannämnd verksamhet förutsatt att sammanslutningen har stadgar och dess förvaltning, verksamhet och ekonomi till tillämpliga delar har ordnats som i registrerade föreningar och dess namntecknare är myndiga.

Bidragen för miljöskydd 2024 kan sökas 31.1-31.3.2024 kl 14.00.

Kungörelse 2024

Länk till ansökningsblanketten 

Principer för miljöskyddsbidrag