Välj en sida
Framsidan / Arbete och företagande / Företagstjänster / Stöd till företagande
kirkkonummi

Stöd till företagande

Aktuellt

Evenemang riktade till blivande företagare finns i kommunens evenemangskalender.

Kyrkslätts kommun sammanställer i nyhetsbreven väsentliga nyheter och evenemang för företagare i området, så som information om aktuella finansieringar och företag i området. Beställ nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev finns här.

I nyhetsarkivet hittar du alla nyheter riktade till företagare.

__________________________________________________________________________________

Företagsrådgivning

FöretagsEsbos företagsrådgivning upphör för Kyrkslätts kommuns del 31.12.2023. Från och med 1.1.2024 svarar Kyrkslätts kommun för ordnandet av företagsrådgivningstjänster.

Mer information: Företagsrådgivare Heli Vuoksimaa, heli.vuoksimaa@kirkkonummi.fi, tfn 040 481 73 67.

Också på Suomi.fi och Mitt FöretagsFinland hittar du en omfattande databank, råd och service för företag och dem som startar företag.

Kontakta Företagarnas ekonomihjälp i följande fall:

 • när du är orolig för ditt företags lönsamhet
 • när du behöver rådgivning i anslutning till näringsidkarens skuldsanering, företagssanering eller konkurs
 • när du inte kan betala ut lön till dig själv
 • när du märker att räkningarna hopar sig
 • när du inte längre kan betala lån och räntor på lånen
 • när du inte vet vad du ska gör när arbetet och försäljningen minskat
 • när du på ett allmänt plan vill diskutera om framtiden för din företagsverksamhet
 • när du känner att du inte längre orkar ensam med dina ekonomiska bekymmer och oroar dig för hur du ska orka.

Servicen är avgiftsfri och priset på samtalet bestäms enligt lokalnätsavgiften eller abonnemangsavtalet. Vid den första kontakten går du igenom din situation med en expert. I slutet av samtalet får du konkreta instruktioner för vad du ska göra härnäst. Vid behov får du även kontaktuppgifter till experten i din egen region. Experten kan hjälpa dig att gå vidare med dina ärenden och finna en eventuell mentor. Från rådgivningstjänsten Företagarens ekonomihjälp får du vid behov en bedömning av huruvida ditt företag har möjlighet till företagssanering eller skuldsanering.

Telefontjänsten är öppen

__________________________________________________________________________________

Nätverk

Kyrkslätts Företagare rf

Kyrkslätts egen lokalförening Kyrkslätts företagare rf har haft verksamhet i området i över 40 år. Kyrkslätts kommun samarbetar intensivt med föreningen, och vi ordnar tillsammans bl.a. olika företagsevenemang. Mer information på Yrittäjät.fi.

Företagare i Finlands företagsindex (företag i Kyrkslätt).

Porkala Parentesen rf

Porkala Parentesen rf är en lokal förening och ett nätverk för turismföretagare. Föreningens namn har sitt ursprung i Porkala arrendetid och har vuxit till ett helt varumärke för turism. Mer information på Porkala Parentesen rf:s webbplats.

Företagsmentorerna

Företagsmentorerna är ett riksomfattande personnätverk som består av erfarna företagare, företagsledare och experter inom affärslivet. Företagsmentorerna erbjuder sitt kunnande och sin erfarenhet kostnadsfritt till förmån för finländska mikro- och småföretag för att lösa deras affärsmässiga utmaningar. Mer information på Företagsmentorernas webbplats.

Helsingforsregionens handelskammare

Kyrkslätts kommun är medlem i Helsingforsregionens handelskammare. Mer information på Helsingforsregionens handelskammares webbplats.

KUUMA-regionen

Kyrkslätts kommun är en del av KUUMA-regionen. KUUMA-regionen är samarbete mellan tio kranskommuner till Helsingfors, företagslivet och läroanstalterna. Målet är att utveckla näringslivets och företagens verksamhetsförutsättningar på området. Med hjälp av samarbetet söker man möjligheter att påverka också på bl.a. beslutsfattandet inom NTM-centralen och Nylands förbund. Utöver näringsfrågor koordinerar KUUMA-samarbetet frågor som gäller styrning av markanvändning, boende och utveckling av trafiksystem. Mer information på KUUMA-regionens webbplats.

Helsinki Ring of Industry

__________________________________________________________________________________

Tillväxt, utveckling och finansiering

Finansieringar

 • Leader Pomovästs projekt- och företagsstöd till landsbygden
 • EU:s region- och strukturpolitiska fonders utlysningar av projektstöd hittar du på webbsidan EURA 2021.
 • Nätverket Team Finlands finansieringstjänster omfattar stöd och finansieringar från Finnvera, Business Finland, NTM-centralen, Finlands Industriinvestering, Finnfund och Finnpartnership.
 • NTM-centralen stöder små och medelstora finländska företags utvecklings- och investeringsprojekt och erbjuder finansieringsrådgivning.
 • Uppfinningsstiftelsens stipendier och finansieringar
 • Nylands förbunds projektfinansieringar och utvecklingsprogram
 • Arbets- och näringsministeriets företagsfinansiering

Tillstånd

Med formuläret på Suomi.fi kan du ta reda på om ditt företag behöver tillstånd.

Du kan nu ansöka om tillstånd för att bygga eller göra ändringar i en produktionsanläggning i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Du kan ansöka om flera tillstånd som en enda helhet eller som enskilda tillstånd.

Privat socialservice

Välfärdsområdet är den primära tillsynsmyndigheten för socialservice, men också regionförvaltningsverket har tillsyn över offentlig och privat socialservice inom sitt verks område.

Socialservice är till exempel hemtjänst, intensifierat serviceboende för äldre och personer med funktionsnedsättning, vård utom hemmet inom barnskyddet samt stött boende för klienter inom mental- och missbrukarvårdstjänsterna. Mer information på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Läroanstalter

Omnia

Luksia

__________________________________________________________________________________

Landsbygdsföretagare

Företagsstöd för landsbygden hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.
Svenska lantbrukssällskapens förbund Pro Agria erbjuder ett omfattande expertnätverk och kunnande för utvecklingen av landsbygdsföretagande. Mer information om EU:s landsbygdsfinansiering hittar du på landsbygd.fi.

Västra Nylands landsbygdsförvaltning

Västra Nylands landsbygdsförvaltning betjänar regionens gårdar. I landsbygdsförvaltningen medverkar: Esbo, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Huvudkontoret finns på Västankvarn vid Ingå station. Landsbygdsförvaltningen har också ett kontor i Nummela i Vichtis.

På kontoren arbetar totalt åtta landsbygdsombudsmän. De jobbar med:

 • lantbrukets stödförvaltning
 • flyghavreövervakning
 • upprätthållande av djurhållarregistrets uppgifter
 • bedömning av hjortdjurs- och rovdjursskador och bedömning av skador orsakade av fridlysta fåglar

Mer information på Västra Nylands landsbygdsförvaltnings webbplats.

Leader-gruppen Pomoväst

Leader-gruppen Pomoväst har verksamhet i Västra Nyland. Kyrkslätts kommun finansierar årligen Pomoväst rf:s lokala program för utveckling av landsbygden. Programmets mål är att bl.a. främja företagarverksamhet och utöka antalet arbetsplatser i Västra Nyland.

Leader-finansiering kan sökas för allmännyttiga utvecklings- eller investeringsprojekt, samt företagsprojekt.

Verksamhetsområden: Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt

Mer information på Pomovästs webbplats och Leader Suomis webbplats.

Kyrkslätt är också med i Södra Finlands fiskerihushållningsprogram ESKO, vars tyngdpunkter är bl.a. företagarverksamhet och innovationer.

Kontakta oss:

Närings- och marknadsföringsexpert
Katja Harri

Sysselsättningskoordinator
Catharina Sunnari

Företagsrådgivare
Heli Vuoksimaa

E-postadresser är i formatet
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

yritykset@kirkkonummi.fi