Välj en sida
kirkkonummi

Omnia hjälper företagare

Omnias arbetslivs- och företagstjänster

Med hjälp av Omnias utbildningstjänster utvecklar du din företagspersonals kunnande – om det sedan är fråga om anskaffning av yrkesskicklighet eller kompletterande av den, såsom förbättrande av språk- eller försäljningskunskaper, förstärkande av kunskaper i anslutning till affärsverksamhet eller kundtjänst eller utveckling av lednings- och chefsarbete.

Ditt företag kan vara stort eller litet, lokalt eller nationellt – vi säkrar att ditt företag får just de kunskaper du vill och behöver. Vi utbildar årligen tusentals experter inom olika branscher för företagens mångsidiga behov.

Du kan välja bland färdiga lösningar eller planera med oss en helhet som passar bra för ditt företag. Det är också möjligt för ditt företag att få finansiering för ordande av utbildning. Vi hjälper våra kunder i ordnandet av finansieringslösningar i anslutning till utbildningar.

Vi gör tät samarbete med nästan 2000 företag och organisationer på Nylands område samt med flera företagare. Våra kunder representerar olika branscher mångsidigt.

 

Omnia hjälper med rekrytering

Vi är din partner när du behöver arbetskraft. Via oss kan du erbjuda arbetspraktikplatser för framtidens experter. Om du behöver hitta anställda till ditt företag, hjälper vi gärna till. Vi erbjuder företagen också möjlighet till olika rekryteringsevenemang på vårt campus.

 

Framåt med läroavtal!

Läroavtal är ett unikt och flexibelt sätt att hålla kunnandet aktuellt i ditt företag. Det är också ett utmärkt sätt för företagare att inleda utvecklingsprojekt inom affärsverksamhet och stärka färdigheter i anslutning till företagande.

 

Företagarnas stöd

Behöver du förbättra dina kunskaper om utnyttjande av sociala mediekanaler i marknadsföring eller vill du ha tips till svåra kundtjänstsituationer, bättre språkkunskaper eller kanske tips till upprätthållande av din egen arbetsförmåga? För företagare erbjuder vi mångsidiga möjligheter att utveckla kunnandet, från kortkurser till specialyrkesexamen.

På vårt campus i Esbo centrum verkar ett livligt företagarsamfund Luoviva och en butik inom hållbar utveckling OmniaShop. Tillsammans erbjuder dessa arbets- och affärsutrymmen, stöd och utvecklingsmöjligheter i olika former för företagare.

 

Ta kontakt:

 Omnia logo

Omnias arbetslivs- och företagstjänster
tfn 09 2319 9890
yrityspalvelut@omnia.fi