Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Bostäder / Understöd för reparation av bostäder
kirkkonummi

Understöd för reparation av bostäder

Till installation av hissar i höghus kan man ansöka understöd från ARA.

Understöd som beviljas för reparation av bostadshus och bostäder ur Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets (ARA) medel överförs i sin helhet till ARA fr.o.m. 1.1.2017.

Reparationsunderstöd kan sökas för reparation av ett bostadshus eller en bostad som är i åretruntbruk:

  • Installation av hiss i efterhand (reparation av hiss understöds inte)
  • Avlägsnande av rörelsehinder
  • Reparation av bostad som hör till en äldre eller handikappad person

Understöden kan sökas året runt. Ytterligare information:

http://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Andra_bidrag
http://www.vtkl.fi/fin/pa_svenska/
http://www.ara.fi/hissillakotiin