Välj en sida
kirkkonummi

Planbestämmelser och bygganvisningar

Planbestämmelser och bygganvisningar

I planbestämmelserna ingriper man bl.a. i byggnadsytan, våningstalen och användningen av tomten. Även byggnadens form, färgsättning och väderstreck kan ha definierats i planen. Med bygganvisningarna kompletterar man och förtydligar detaljplanens bestämmelser och beteckningar. Avsikten är att styra byggandet så att slutresultatet till sin allmänna karaktär är en trivsam, behärskad och enhetlig helhet. Bestämmelserna och begränsningarna borde utredas redan i samband med tomtköpet, senast i planeringsskedet.

Officiella planutdrag kan beställas från Kyrkslätts kartbutiken.

Planbestämmelserna och bygganvisningarna finns i karttjänsten: