Välj en sida
kirkkonummi

Biblioteket och kultur för seniorer

Bibliotek

På biblioteket finner du skön- och facklitteratur, ljudböcker, filmer, musik, dagstidningar och tidskrifter om olika ämnesområden. Biblioteket erbjuder också olika e-tjänster genom vilka du kan läsa eller lyssna på böcker och tidningar eller se på filmer. Personalen ger gärna lästips.  

Om du inte själv kan besöka biblioteket på grund av hög ålder, sjukdom eller annan orsak, fråga efter tjänsten Boken kommer på huvudbiblioteket. En släkting eller vän kan hämta den färdiga bokkassen åt dig, eller så kan bibliotekets personal sköta leveransen ungefär en gång i månaden. Tjänsten Boken kommer betjänar endast inom Kyrkslätts centrumområde.  

Det ordnas många olika slags evenemang och konstutställningar på biblioteket. Delta till exempel i läsecirklar, lyssna på föreläsningar och konserter eller stick dig in på eftermiddagsdans! Aktuell information om bibliotekets evenemang och utställningar finns i evenemangskalendern. Det är fritt inträde till evenemangen.  

På biblioteket får du hjälp med problem som gäller användning av datorer och smarttelefoner. Handledning ges till exempel i att skriva ut dokument, skapa ett e-postkonto, ladda ner applikationer eller installera uppdateringar. Rådgivarna reparerar inte apparater.  

Kultur

Kulturtjänsterna stärker den lokala kulturverksamheten, kulturfostran och lokalhistoriekännedomen samt ordnar och koordinerar evenemang på orten, bland annat högtidsdagar (veterandagen och självständighetsdagen) och Kyrkslättsdagarna. Kulturtjänsterna ansvarar också för verksamheten på Ragvalds museiområde.