Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Transporter inom förskoleundervisningen
kirkkonummi

Transporter inom förskoleundervisningen

Rätten till gratis transport för barn i förskoleundervisningen fastställs i lagen om grundläggande utbildning. När resan är över 5 km eller vägen är farlig, svår eller ansträngande, har förskoleeleven rätt till avgiftsfri transport.

För elev som deltar i förskoleundervisning innebär avgiftsfri transport att vårdnadshavaren beviljas bidrag för transport eller ledsagande, vilken till sin storlek uppgår till priset för en vuxen persons månadsbiljett inom den interna kollektivtrafiken. Avgiftsfriheten och bidraget gäller endast för den primära förskoleenheten. Ansökan om bidrag görs elektroniskt.

Ytterligare information:

Skolskjutsarna
tfn 040 1269 192

E-post: koulukuljetus@kirkkonummi.fi

Principer för skolskjutsar inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Kyrkslätts kommun