Välj en sida
kirkkonummi

Kortkurser

VÅRPERIODEN 8.1 – 22.4.2024

PRIS

i salutrymmen 6–10 gånger: 23,10 €
i bassängutrymmen 6–10 gånger: 28,90 € + simhallens inträdesavgift

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi

KURS I GOD HÅLLNING (104), nivå 1–2

Måndag kl. 17.30 – 18.30                         8.1. – 26.2.2024 (inte 19.2), 7 ggr, pris 23,10 €

På kursen lär du dig rörelser som stöder kroppens hållning. Fokuseringen är muskelövningar för bålen och övre kroppen. Under kursen gör vi även muskelkonditionsövningar som förbättrar rörligheten. En bättre hållning kan bla. minska smärtor i rygg-, nacke- och axelpartiet. Nivå 1–2.

Simhallen, nedre salen

CIRKELTRÄNING (105), nivå 1–2        

Måndag kl. 17.30 – 18.30                         4.3. – 22.4.2024 (inte 1.4), 7 ggr, pris 23,10 €

Förutom cirkelträning innehåller timmen uppvärmning och timmen avslutas med tänjningar. Vi har både aerobiskträning samt muskelträning med hjälp av kroppens egen tyngd. Under timmen används även olika redskap. Rörelserna utförs i omgångar med paus emellan omgångarna. Du kan justera träningens intensitet enligt din konditionsnivå. Nivå 1–2.

Simhallen, nedre salen

Anmälning

Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.