Välj en sida

Projektbidrag för ordnande av kvällsverksamhet för unga för höstperioden 2024 kan sökas ur ungdomstjänsternas bidragsanslag. Totalt bidragsbelopp som kan sökas är 18 818 euro, ansökningstiden utgår 2.9.2024 kl. 15.00. Beakta att bidrag inte beviljas för samma verksamhet för vilken bildnings- och fritidsnämnden redan beviljat bidrag i maj.

Bidragsvillkor och blankett

Villkoren och ansökningsblanketten för bidraget finns på webbplatsen https://kyrkslatt.fi/bidrag-till-ungdomsforeningar/bidragsanslag-for-ungdomstjanster/, punkten Ungdomstjänsternas separata projektbidrag för möjliggörande av ledd kvällsverksamhet för unga hösten 2024.

Bakgrund och tilläggsuppgifter

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade 11.6.2024 på nytt enligt samma villkor som tidigare lediganslå den andel på 18 818 euro av anslaget för projektbidrag som inte blev utdelat 23.5.2024 § 29.

Bidraget anvisas till verksamhet hösten 2024. Ansökningstiden går ut 2.9.2024 kl. 15.00. Bidrag beviljas inte för samma verksamhet för vilken bildnings- och fritidsnämnden 23.5.2024 § 29 beviljat bidrag.

Ytterligare information per e-post: nuorisojaliikunta.avustukset(a)kirkkonummi.fi.