Välj en sida

Klimatinformationsbank för företag

Klimatwebinar för företag

För att uppnå de ambitiösa målen att minska utsläppen uppmuntrar kommunen också invånarna och företagen på området att delta i klimatarbetet. Kyrkslätts kommun ordnar tillsammans med Vichtis kommun en serie med webbinarier för företag om klimatarbetets möjligheter. 

Tidigare klimatwebbinarier 

 • 6.4. Klimatinfo för lantbruksföretagare 
 • 3.2.2022 Finansiering och rådgivning för klimatarbetet i företag
 • 2.12.2021 God praxis i klimatarbetet i omlopp
 • 28.10.2021 Sätt fart på företagsverksamheten genom klimatåtgärder 

Materialet från tidigare webbinarier kan begäras av ilmastotyo@kirkkonummi.fi

Klimatinformationsbank för företag

Finansiering

 • Business Finland erbjuder finansiering bland annat för material- och energibesiktningar som utförs av små och medelstora företag samt energiinvesteringar och cirkulärekonomiska investeringar. 
 • På finansieringslistan Hiilineutraalisuomi.fi (bara på finska) finns också stöd och bidrag som är riktade till företag. 

Rådgivning

Informationspaket

 • Guiden Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista av Sitra (bara på finska) är en handbok för utveckling av cirkulärekonomisk affärsverksamhet. Handboken är en praktisk guide med information, exempel och praktiska verktyg genom vilka ändringen inför cirkulär ekonomi kan genomföras i företagets vardag.
 • I klimatguiden för företagare av Företagarna i Finland (bara på finska) presenteras enkla sätt för företagare att bekämpa klimatförändringen inom företagsverksamheten. 
 • Business Finland har sammanställt en förteckning över anvisningar om hållbarhet för turismbranschen.
 • Kestävyysloikka finns exempel på ny klimatsmart praxis inom företag och nya klimatsmarta produkter, tjänster och innovationer av företag.
 • Öppna data om utsläpp från byggande finns på SYKE:s databank

Klimatförbindelser, -avtal och -certifikat

 • Energieffektivitetsavtalen är en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi och en primär metod för främjande av effektiv användning av energi i Finland. Staten stöder energiinvesteringar och -besiktningar som utförs av företag som anslutit sig till avtalet. De smartaste energigärningarna belönas årligen med utmärkelsen Vuoden Energianerokas. 
 • I förbindelsen till materialeffektivitet inom livsmedels- och restaurangbranschen sätter företaget upp konkreta mål för sig för att effektivera materialeffektiviteten. Förbindelsen är ett medel för ledande av ansvarsarbete och ger information som stöd för beslutsfattandet. 
 • De som undertecknat det avgiftsfria avtalet Net Zero Carbon Building eftersträvar förutom kolneutral energianvändning också kolneutralt byggande. 
 • Genom förbindelser till hållbar pendeltrafik förbinder sig arbetsgivarna för sin del att främja målen för hållbar rörlighet.
 • Med hjälp av Green deal-avtal med frivilliga inom olika branscher söker man lösningar för att möta klimatutmaningar och främja cirkulär ekonomi i Finland.