Välj en sida
kirkkonummi

Byggande – Gesterby skolcentrum

Fortsatt planering hösten 2022

Rivningsarbeten 1/2023

Byggande 1 skedet 2023–2026

Byggande 2 skedet 2026

Skede 1

 • Byggandet skede 1 genomförs under åren 2023–2026
 • Grundberedning 2022
 • Tillfälligt kök och matsal
 • Rivningsarbetena inleds våren 2023
 • Byggande 2023–2025
 • Gårdsarbeten
 • Skolan tas i bruk från och med slutet av 2025

Skede 2 (Gårdsarbeten)

 • Byggandet skede 2 genomförs under år 2026 
 • Rivning av de resterande byggnaderna 
 • Rivning av de tillfälliga ersättande utrymmena 
 • Parkeringsområden 
 • Resten av gårdsarbetet och grönbyggande