Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Samarbete mellan hem och skola
kirkkonummi

Samarbete mellan hem och skola

Skolbarnet behöver föräldrarnas stöd. Att börja skolan är ett stort steg i barnets och familjens liv. Föräldrarnas stöd och intresse för barnets skolgång samt ett nära samarbete med skolan skapar en bra grund för att barnets skolgång skall lyckas. Skolbarnet vill vara stort och självständigt, men behöver fortfarande sina föräldrars stöd och hjälp i många situationer

Det huvudsakliga ansvaret för barnens fostran är hos vårdnadshavarna och skolan har huvudansvaret för undervisningen. Skolan erbjuder olika former av samarbete med tillgång till information och diskussion.

I Kyrkslätt använder vi Wilma-systemet som kommunikationskanal mellan hemmet och skolan.
 
Skolorna arrangerar årligen föräldrakvällar samt utvecklingssamtal kring den enskilda eleven. Föräldrarna får chansen att bekanta sig med varandra genom olika tillställningar som ordnas av skolan eller klasserna.

Alla skolor i Kyrkslätt har också en Hem och skola-förening som stöder hela skolans verksamhet.