Välj en sida

Vid energikvällen för småhusinvånare diskuterades hemmets uppvärmningssystem och energibesparing

Kyrkslätts kommun ordnade tillsammans med Energimyndighetens regionala energirådgivning en kvällstillställning måndag 15.1 om hemmets energi för de som bor i småhus. Tillställningen ordnades i Mörnesalen i bibliotekshuset Fyyri. Matti Nieminen från Kyrkslätt inledde...

Kyrkslätts kommunfullmäktige beslutade remittera ärendena som gällde förtroendet för de nämnder som var föremål för avsättning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 15.4 att ärendena gällande förtroendet för nämnden för lokaltjänster, finska nämnden för fostran och utbildning samt svenska nämnden för fostran och utbildning remitteras för ny beredning till det tillfälliga utskottet...

En miljon soppåsar -kampanjen

Kyrkslätt deltar också i år i Yles riksomfattande kampanjen En miljon soppåsar. Kampanjen börjar 15.4 och slutar 5.6.2024. Målet med kampanjen är att inspirera invånarna att samla in en miljon soppåsar med skräp och minska likgiltigheten för nedskräpning av miljön....