Välj en sida

Kyrkslätts kommun ordnade tillsammans med Energimyndighetens regionala energirådgivning en kvällstillställning måndag 15.1 om hemmets energi för de som bor i småhus. Tillställningen ordnades i Mörnesalen i bibliotekshuset Fyyri.

Matti Nieminen från Kyrkslätt inledde kvällen med ett anförande om projektet gällande ändringen av uppvärmningen av hans egnahemshus. Nieminen har bytt ut oljeuppvärmningen i sitt hem till jordvärme.

Efter Nieminens inledning fick deltagarna lyssna till ett anförande av energirådgivare Anna-Maria Rauhala från den regionala energirådgivningen. Energimyndighetens regionala energirådgivning erbjuder opartisk information och rådgivning om energieffektivitet och förnybar energi för konsumenter, kommuner och små och medelstora företag. Under sin taltur beskrev Rauhala vad i hemmet som i allmänhet förbrukar energi och med vilka åtgärder man kan minska förbrukningen. Rauhala berättade också om processen för att förbättra fastighetens energieffektivitet och om olika uppvärmningsalternativ.

Sista talare var energiexpert Kari Balk från Ekolämmöx Oy. Balk berättade i sitt anförande om processerna kring planeringen av energiprojekt och olika slags hybriduppvärmningssystem.

Tack till talarna och alla deltagare!

Anna-Maria Rauhalas presentationsmaterial (På finska)

Kari Balks presentationsmaterial (På finska)