Välj en sida
kirkkonummi

Utvecklingsplan för vattenförsörjningen 2021-2025

Kyrkslätts kommunstyrelse har beslutat godkänna utvecklingsplanen för vattenförsörjningen 2021-2025  13.9.2021 § 383 (länk)

Utvecklingsplanen för vattenförsörjnigen är en översikt över var och med vilken tidtabell den ordnade vattenförsörjningen når olika områden i kommunen. I samband med utvecklingsplanen uppdateras vattentjänsternas verksamhetsområden, dvs. områden där vattenförsörjningsverk svarar för vattentjänster.

Utvecklingsplanen för vattentjänster är inte en juridiskt bindande handling, utan den beskriver vattenförsörjningens nuläge och framtida behov.

Dokumentationen är på finska.

Utvecklingsplan för vattenförsörjningen 2021-2025 
Bilaga 1 Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen periaatteet
Bilaga 2 Uudistamistarve
Bilaga 3 Vuoden 2013 toimenpiteiden tilanne
Bilaga 4 Vuoden 2013 verkostoalueiden tilanne
Bilaga 5 Nykytilakartta
Bilaga 6 Vesihuolto 2025

Vattenförsörjningsnät byggs i Kyrkslätt i huvudsak på detaljplanerade områden. På de övriga områdena ger  Kyrkslätts Vatten  experthjälp till vattenandelslagen eller till dem som överväger ett sådant. Läs mer om vattenandelslagen